Medisch Specialistische Revalidatie (MSR)

Bewegen Met Pijn (BMP) is een Medisch Specialistisch Revalidatieprogramma, bedoeld voor mensen met chronische pijn, die vaak al behandeltrajecten bij diverse zorgverleners achter de rug hebben met onvoldoende (duurzaam) resultaat. Wanneer de chronische pijn een wezenlijk en belastend deel van uw leven vormt, kunnen wij u wellicht een stap op weg helpen.

Samen met een revalidatiearts, een fysiotherapeut, een psycholoog en eventuele anderen gaat u bij ons werken aan het verbeteren van uw functioneren. We richten ons daarbij op de factoren die uw herstel op meerdere vlakken bevorderen, namelijk:

 • uw lichaam (fysiek)
 • uw gedrag (hoe u omgaat met uw lichaam)
 • uw stress- en herstelsysteem
 • mentale en emotionele factoren
 • uw waarden (wat voor u belangrijk is)

Bij BMP krijgt u informatie over hoe pijn werkt en wat u kunt doen om uw dagelijks functioneren te verbeteren of hoe u omgaat met de pijn. Psychische begeleiding is een onderdeel van het revalidatieprogramma. Veilig en verantwoord bewegen staat centraal om uw belastbaarheid te verbeteren. Daarbij staan innovatieve en wetenschappelijk onderbouwde technieken, zoals DAVID-revalidatie-apparatuur, tot onze beschikking. In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken wij samen met de Faculteit gedrags- en bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit.

Doel

Bewegen Met Pijn richt zich op de factoren die uw pijnklachten in stand houden en op de factoren die uw herstel kunnen bevorderen. Het programma draait om het verbeteren van balans in het dagelijks leven, het beter kunnen functioneren en een verbeterde kwaliteit van het leven. De revalidatiebehandeling richt zich dus niet direct op pijnvermindering, maar op de herstel bevorderende factoren. Overigens hebben vele patiënten na de revalidatie wel minder pijn, maar garanties kunnen we helaas niet geven.

Werkwijze

U heeft een gerichte verwijzing voor multidisciplinaire revalidatie nodig. Van uw huisarts, een specialist of een bedrijfsarts. Daarna volgt de intake bij de revalidatiearts en , fysiotherapeut en psycholoog. De intake kan alleen plaatsvinden als u vooraf enkele vragenlijsten heeft ingevuld. Op basis van de intake wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma. Vervolgens moeten we een akkoord aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Dat kan enkele weken duren. Als een andere financieringsvorm gevonden kan worden, kunnen we direct starten.

De stappen zijn dus:

 1. Gerichte verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts
 2. Aanmelden bij Bewegen Met Pijn
 3. Vragenlijsten invullen
 4. Intake(s)
 5. Toestemming zorgverzekeraar of andere financieringsvorm
 6. Start revalidatietraject

Uw investering

Belangrijke voorwaarden voor een succesvol programma zijn:

 • een goede motivatie, voldoende beschikbare tijd en bereidheid om actief aan een optimale balans te werken.
 • Het programma duurt meestal 4 maanden. De eerste 2 maanden zijn het meest intensief. Gemiddeld mag u rekenen op 3 dagdelen per week.
 • Afhankelijk van uw afspraken duurt ieder bezoek 1 à 4 uur. Na de eerste 2 maanden komt u over het algemeen 2 keer per week, meestal 2 à 3 uur per bezoek.
 • We proberen zoveel mogelijk de afspraken voor u gunstig te plannen. Een langere afwezigheid van 2 of 3 weken, bijvoorbeeld langere vakantie, is ongewenst.

Behandeling

Binnen de revalidatiebehandeling komen verschillende behandelingen en methoden aan bod. Onder andere: 
 •  Oefeningen en training met de DAVID-revalidatie-apparatuur. Met name gericht op lichaamsbewustzijn, houdings- en bewegingscoördinatie, stabiliteit, beweeglijkheid en ontspannen (bewegen).
 •  Verbeteren van de balans in het actie-herstel-systeem en verbeteren van de ontspanning met behulp van HRV-biofeedback apparatuur (HRV = heart-rate-variability = hartslagvariatie).
 •  Workshops over het bewegingsapparaat, de werking van pijn, balans en energie.
 •  Cognitieve gedragstherapie door een psycholoog/ gedragstherapeut.
 • Spiertraining waarbij snel spierkracht wordt opgebouwd door middel van elektrostimulatie.
 •  Oefeningen en functioneel oefenen thuis.
 •  Uw casemanager is uw persoonlijke aanspreekpunt

Groep

Het programma wordt, daar waar kan, in groepen uitgevoerd en daar waar nodig (bijvoorbeeld de sessies met de psycholoog) individueel. De interactie van een groep draagt bij aan het leer- en herstelproces. De therapeut begeleidt de groep. Omdat u in een kleine groep traint, is het noodzakelijk dat u – na een korte inwerkperiode – grotendeels zelfstandig met de revalidatie-apparatuur kunt werken. Zodoende worden alle deelnemers adequaat begeleid.

Iets voor u?

Bewegen Met Pijn kan u veel opleveren. Een verbetering van uw levenskwaliteit, waarin u beter functioneert en de voor u belangrijke dingen beter kunt doen. Tegelijkertijd vraagt het veel van uw tijd, uw bereidheid te veranderen en actief deel te nemen aan de behandeling. Tevens kost de deelname mogelijk uw eigen risico bij de zorgverzekeraar. Als u deze investering wilt doen, zien we u graag voor een intake..

Vergoeding

Het revalidatieprogramma wordt meestal vergoed vanuit de basisverzekering. Daarbij is uw eigen risico van toepassing, voor zover u dat al niet heeft betaald. Dat eigen risico geldt ook voor de intake. Dus ook als u na de intake niet in aanmerking blijkt te komen, of als het programma eerder stopt, is uw eigen risico van toepassing. Voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar, moeten we vooraf toestemming vragen, door middel van een ‘machtigingsaanvraag’. Het kan een paar weken duren voordat we hierover duidelijkheid hebben.
 Als we geen toestemming van uw zorgverzekeraar krijgen, nemen we contact op met de zorgverzekeraar en gaan we een herbeoordeling aanvragen.  Andere partijen die zouden kunnen financieren zijn: uw werkgever, u zelf, een uitkeringsinstantie, een verzekeringsmaatschappij of letselschade-advocaat.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Een dagelijks leven waarin u beter functioneert

WIJ STAAN VOOR U KLAAR