Na een gerichte verwijzing voor onze multidisciplinaire revalidatie van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts volgt een intake bij ons team. U wordt gezien door de revalidatiearts, fysiotherapeut en psycholoog.

De intake kan alleen plaatsvinden als u vooraf enkele vragenlijsten heeft ingevuld. Hiervoor krijgt u toegang tot uw persoonlijke online klanten portaal. Op basis van de intake wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma. In sommige gevallen hebben we een akkoord nodig van uw zorgverzekeraar. Deze aanvraagprocedure kan enkele weken duren. Als een andere financieringsvorm gevonden kan worden, kunnen we direct starten.

De stappen op een rij

1. Gerichte verwijzing van huisarts, specialist of bedrijfsarts
2. Aanmelden bij Bewegen Met Pijn
3. Vragenlijsten invullen
4. Intakes
5. Toestemming zorgverzekeraar of andere financieringsvorm
6. Start revalidatietraject

Naast het in kaart brengen van de complexiteit van uw klachten beoordelen we tijdens de intake of er belangrijke voorwaarden voor succes aanwezig zijn, zoals: een goede motivatie, voldoende beschikbare tijd, bereidheid om actief aan een optimale balans (tussen lichaam en brein) te werken en bereidheid tot zelfonderzoek om gedragsverandering in gang te kunnen zetten.

Een dagelijks leven waarin u beter functioneert

WIJ STAAN VOOR U KLAAR