Psychische klachten in Nederland


In ons land hebben 4 op de 10 mensen psychische klachten. Onder de beroepsbevolking heeft 20% last van lichte of matige psychische klachten die goed te behandelen zijn, zoals depressie of angst. Een klein deel, 1,7%, van de Nederlandse bevolking heeft ernstige psychologische klachten.

Huisarts

Uw huisarts kan mensen met lichte psychische problemen zelf behandelen. Hij/zij doet dat veelal in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ). Als de klachten matig tot zwaar zijn, dan kunnen deze behandeld worden in de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Uw huisarts kan hiervoor een verwijzing schrijven.

Vitaler Brein/Stichting BMP

Vitaler Brein, onderdeel van Stichting Bewegen met Pijn, is de basis GGZ-afdeling die mensen met de volgende klachten behandeld:

 • Chronische pijn
 • Angst en paniekklachten
 • Depressie / somberheidsklachten
 • Trauma en trauma gerelateerde problemen (EMDR)
 • Zelfbeeld problematiek
 • Slaapproblemen (stoornissen in- en doorslapen)
 • Hyper/ Hypo arousel

Intake

Na verwijzing van uw huisarts of medisch specialist kunt u binnen twee weken een intake krijgen, waarna wij direct door kunnen gaan met een één op één behandeling.

Behandeling

Het aantal behandelingen hangt af van de mate van uw psychische klachten. Tijdens de behandeling kunnen wij gebruik maken van onder andere EMDR, een VR-bril en een E-health module. De behandeling valt onder uw eigen risico.

Vergoeding


Wij hanteren voor de basis GGZ-producten de tarieven die zijn vastgesteld door de NZA. De tarieven zijn:

 • Basis ggz Kort (BK), € 507,62
 • Basis ggz Middel (BM), € 864,92
 • Basis ggz Intensief (BI), € 1.356,25
 • Basis ggz Chronisch (BC), € 1.251,70
 • Onvolledig behandeltraject, € 207,19
 • Onverzekerd product Consult (OVP/OZP), € 105,25

Vergoeding vindt plaats vanuit de basisverzekering mits er een verwijzing is van de huisarts. Ook kan de bedrijfsarts of een andere medische specialist u doorverwijzen.

Momenteel hebben wij geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er een eigen bijdrage gevraagd kan worden. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw polis. Wij raden u aan dit na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Een dagelijks leven waarin u beter functioneert

WIJ STAAN VOOR U KLAAR